abnormalita

Slovník cudzích slov

nepravidelnosť, odchýlka od normálu, zvláštnosť, odlišný
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby

abnormalyta,

Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) abnormalita
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) abnormality
3. D:Datív (komu? čomu?) abnormalite
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) abnormalitu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) abnormalite
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) abnormalitou
Plurál (mn. č.)
abnormality
abnormalit
abnormalitám
abnormality
abnormalitách
abnormalitami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

grécky a rímsky starovek; umelecké dielo z tohto obdobia, kultúra tohto obdobia

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

prominovat corneus aludium eobiont dekomodifikacia edukatívny ule neorealizmus pita sero laso