týkajúci sa neviditeľnej časti elektromagnetického spektra, s vlnovou dĺžkou od 760 do 1000 nm

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

autoregulácia bizarny korešpondoval intersticialna lezia šlachy remitenda intersticialna lezia šlachy vedÄ inou vedÄ inou remedúra submisívnosť cerebrovaskulárny