prvok zo skupiny halogénov, značka Br

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

tokoferol terci谩rny sendvič fufnavost solenonychia turboalternátor peroperačný diverzibilita epispasticus rihana medovníkova chalúpka na pečenie