pravoslávny kňaz; slangový výraz pre populárnu hudbu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

sarkazmus hagiografia granulát posturálny kinestetický teor脙漏ma prolaktinémia najjatrivejší interverbálny promiskuidný pentafenol