zväčšenie citlivosti prístroja bez zväčšenia jeho rozmerov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

septum krcku cholecysty inveterovaný akrobacia letecká eutýmny kartuzián refúgiá prediktívny deflexia kofunkcia hyperdenzný proprioceptívny