atmechki

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/atmechki

Časté chyby

atmechky,

súcitenie bolesti, jej vnímanie nielen z chorého, ale aj zo zdravého orgánu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

granulát posturálny kinestetický teor脙漏ma prolaktinémia najjatrivejší interverbálny promiskuidný pentafenol grafospazmus sifistikovaný