atmechki

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/atmechki

Časté chyby

atmechky,

biela krvinka s granulami v cytoplazme

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

stokovanie hypokrat intermodalita koncipovanie subchondrálna skleroza acetabul lichotnik pasportizácia pasportizacia pasportizaciaň pasportizácia pracoviska anilis