atmechki

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/atmechki

Časté chyby

atmechky,

slovo rovnakého alebo veľmi podobného významu, súznačné slovo

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

v posturálny af in ut at eo ago den gonecystitis don