atmechki

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/atmechki

Časté chyby

atmechky,

z Darwinových myšlienok vychádzajúca evolučná teória, podľa ktorej vonkajšie podmienky nepôsobili na vývoj organizmov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

kastomiz谩cia depriv slychat endoperiarteriitis constitutionalis crash agrokomplex provízia constitutionalis celest neurilemmoma