atmechki

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/atmechki

Časté chyby

atmechky,

slangový výraz pre šikmo, naprieč

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

dolores abdominis europoslanec continentia konsternovaná armovacie práce rošambo honorácia mnestick脙隆 funkcia nehomogenny utvar etiolog curia hendikep