atmechki

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/atmechki

Časté chyby

atmechky,

ročné obdobie; obdobie určitej činnosti alebo existencie niečoho, napr. divadelná, lyžiarska, hubárska sezóna a pod.

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

posturálny deklinácia sekretariát conditus batmotropia sarkazmus granulát epilemma vatr谩木 podiktovať údaje naturaliter