atmechki

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/atmechki

Časté chyby

atmechky,

nepohlavné rozmnožovanie rozpadom jadra materskej bunky na množstvo jadier dcérskych

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

genetick limita totalita exotoxiny stereognozia lumbalisatio extravilán vágne imigracia koincidencia homogenizacia