cob

Slovník cudzích slov

druh ušľachtilého koňa
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/cob

Časté chyby


skupina ochorení charakteristická stvrdnutím tepennej steny a zúžením ciev, ateroskleróza, zvápenatenie tepien

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

ars fuga tempel siesta perama otupno switch malebn vulnus retail crudus