naturaliter

Slovník cudzích slov

prirodzene, od prírody
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby

naturalyter,

výpis z pozemkovej knihy, zoznamu a pod.; päťročné obdobie, životné jubileum zakončené na číslicu 5

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

halma fenyl cynik gulag infra seraf polyp sisal brand koati nexus