neorealizmus

Slovník cudzích slov

umelecký smer na začiatku 20. storočia
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby

neorealyzmus,

primitívny výklad vzniku prírodných javov; rozšírený nesprávny názor na osobnú alebo spoločenskú činnosť; príbeh zo života svätých; vymyslená príhoda

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

astenospermia paladín hiatodontia aker cilium ruleta lodžia naratív trichodangiitis endochondralis rhachiticus