ovariektómia

Slovník cudzích slov

chirurgické odstránenie vaječníka
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

veda usilujúca o vyslovenie zákonitostí sveta, jeho vývoja a postavenia človeka v ňom; všeobecná teória poznania, svetonázor

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

dekomodifikacia edukatívny ule neorealizmus pita sero laso viny falc alic mach