polyetylén

Slovník cudzích slov

plastická látka, polymér etylénu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) polyetylén
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) polyetyléna
3. D:Datív (komu? čomu?) polyetylénu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) polyetylén
5. L:Lokál (o kom? o čom?) polyetyléne
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) polyetylénom
Plurál (mn. č.)
polyetylény
polyetylénov
polyetylénom
polyetylény
polyetylénoch
polyetylénmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

veľmi tvrdý syr vyrábaný na Sicílii a Sardínii

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

tvorivosť melomélia absolútno obskurdní akontácia panychída sigmoidostomia endokrinologia šrajtofla paraparéza mikrománia