pribuzne slova pytat sa

Slovník cudzích slov

prispôsobenie sa novému prostrediu, podnebiu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

maladaptivny wellingtonia syringomyelia ár sublimný ostitída luteálny megalocheiria erigovať dynamographia underwritingu