pribuzne slova pytat sa

Slovník cudzích slov

text so skrytým údajom zloženým z niekoľkých písmen tohto textu; literatúra utajujúca skrytý zmysel; druh hádanky

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

enkaustika kolibacilóza perceptuálna ars rem tma ule agn lus den jet