pribuzne slova pytat sa

Slovník cudzích slov

zdrobnelina

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

cystocele vaginalis indukujú prezumpcia neviny exclusio meritórny kodér otrlý aproximacia Å¡lofík vklad do podniku thoracoschisis