pribuzne slova pytat sa

Slovník cudzích slov

neobmedzená moc jednotlivca alebo spoločenskej skupiny realizovaná formou nátlaku, hrozbou alebo skutočným násilím

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

posturálny deklinácia sekretariát conditus batmotropia sarkazmus granulát epilemma vatr谩木 podiktovať údaje naturaliter