pribuzne slova pytat sa

Slovník cudzích slov

zušľachťovanie textílií pôsobením kyseliny sírovej na rastlinné nečistoty vlny; umelé sýtenie oxidom uhličitým, napr. Nealkoholických nápojov; konzervácia dreva opaľovaním

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

zakázka divízia kotex aproximacia rygidný osteochondr skorigova钮 bariéra panašovať čo sa vlečie neutečie dekadentný