pribuzne slova pytat sa

Slovník cudzích slov

nadmerné ochlpenie

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

autoregulácia bizarny korešpondoval intersticialna lezia šlachy remitenda intersticialna lezia šlachy vedÄ inou vedÄ inou remedúra submisívnosť cerebrovaskulárny