Slovníček.sk je nový otvorený projekt, čo znamená, že je tvorený dobrovoľníkmi v snahe pomôcť ostatným, získať požadované informácie zadarmo a bez licenčných obmedzení. Preto Vás prosíme o toleranciu pri nenájdených slovách. Prípadná pomoc z Vašej strany nás veľmi poteší. Ďakujeme.

Ads menu

Význam slova granulát

Slovník cudzích slov

granulát

zrnitá, granulovaná hmota
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Osvojte si

[scs] reversio - reverzia, návrat, obrat, otočenie, objavenie sa určitých charakterových vlastností alebo povahových zvláštností po vzdialenom predkovi, pri čom tieto povahové rysy neboli u príbuzných v ďalších generáciách manifestné

Inzercia

Najnovšie cudzie slová

Prosíme Vás o kontrolu týchto slov:

Posledné hľadané slová

granulát posturálny kanoe rudelárny porast naration impotent skonsoliduj spondylofyty profilakcia thomizmus anozognózia soté antonima metakomunikácia sparing partner gryposis

Moja história

RSS [w3c] [webmaster] [textpattern] [firefox] [opensource]