• skotofóbia
 • porucha jednej alebo viacerých funkcií organizmu

  1. asertivita 6. relevantny
  2. vikipedia 7. detto
  3. sofistikovany 8. empatia
  4. submisivny 9. valuta
  5. saldo 10. implementacia
  #nesprávnesprávne
  1. vikipedia wikipédia
  2. fópa faux pas
  3. sofistikovany sofistikovaný
  4. submisivny submisívny
  5. sinonimicky synonymický

  podiktovať údaje naturaliter dysthanasia hercog epilemma postprodukcia faksimile bryológia rabdovírus neurotoxín repolarizácia