sociopat

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/sociopat

Časté chyby

socyopat,

dusíkatá zásaditá látka so silným, často jedovatým účinkom na ľudský organizmus

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

subictericus semetrika v morfologia hypnophobia dismnézia snomed m- inklúzia a integrácia hal disforicky erozivní bulbitis nekonvenčný