spongioblastos

Slovník cudzích slov

spongioblast, bunka (bunky), z ktorých sa vyvíjajú gliové bunky v priebehu histogenézy centrálneho nervového systému
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby

spongyoblastos,

buničina, polysacharid, základ bunkových stien rastlinných tkanív; používa sa pri výrobe papiera a plastických látok

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

edukatívny ule neorealizmus pita sero laso viny falc alic mach elfa