vikipedia

Slovník cudzích slov

príslušník gardy

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

sebaidentita adopcia predimplantačná skulér konfúzia impertinencia externalizmus plastik skip pufry semina dulce malum achloropsia