óde

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/óde

Časté chyby


prvá časť zložených slov s významom záľuba, láska k niečomu, náklonnosť, túžba

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

rusnák membranocartilagineus lumík homológia devaporácia behavioralizmus anod媒nia senzitizacia affluentný význam Å¡tukatúra štandardne