ódium

Slovník cudzích slov

nenávisť, opovrhnutie, hana
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

odpor, nenávisť
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/ódium

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, stredný rod, vzor mesto
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) ódiuo
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) ódiua
3. D:Datív (komu? čomu?) ódiuu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) ódiuo
5. L:Lokál (o kom? o čom?) ódiue
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) ódiuom
Plurál (mn. č.)
ódiuá
ódiu
ódiuám
ódiuá
ódiuách
ódiuami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

napodobenina ľudského tela na výučbu medikov; pocit existencie amputovanej ruky alebo nohy, chýbajúcich orgánov a pod.

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

incentívny pyoureter parainfluenza primár insourcing myrmekológ s vágnosť luzer rezultuje celestín