šarpej

Slovník cudzích slov

pes čínskeho pôvodu s výrazným prebytkom kože, ktorá tvorí záhyby
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/šarpej

Časté chyby


dlhý bič cvičiteľa koní v manéži

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

urethroscopia obligátor balotuje kapitácia zúzik žurnalizovať translocatio homosexuál eupnouická artistika arthropathia