šeltia

Slovník cudzích slov

plemeno pastierskych psov s dlhou srsťou, menší druh kólie
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/šeltia

Časté chyby


prehlásiť za štvanca, postaviť mimo zákon, vylúčiť zo spoločnosti, zavrhnúť, verejne odsúdiť

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

kompulzívny kompulzívny izokorická pint temeraf prevzdušňovať postgradu谩lne naratív notabene invadovať invadovať