šerbet

Slovník cudzích slov

orientálny chladený nápoj z ovocia a cukru
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/šerbet

Časté chyby


reprezentačné vstupné priestory divadla, kina a pod., určené na oddych

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

kokaín recitátor ubikvist neandertálec gloťák ekotoxicita vazal derivát socka sikatív bursotomia