škála

Slovník cudzích slov

stupnica, usporiadanie
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/škála

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) škála
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) škály
3. D:Datív (komu? čomu?) škále
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) škálu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) škále
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) škálou
Plurál (mn. č.)
škály
škál
škálám
škály
škálách
škálami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

pronktný pendentn akvirácia panmyelopatia orthocephalia gula overè°©l ophthalmocele vrubopis intravertebralna hernia adónsky