šofér

Slovník cudzích slov

vodič motorového vozidla
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/šofér

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, životné, vzor chlap, resp. kuli
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) šofér
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) šoféra
3. D:Datív (komu? čomu?) šoférovi
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) šoféra
5. L:Lokál (o kom? o čom?) šoférovi
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) šoférom
Plurál (mn. č.)
šoféri
šoférov
šoférom
šoférov
šoféroch
šoférmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

tvorenie slova predponou

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

promptnu kondenzácia struna schistothorax proveniencia paraplasma motus izolacionizmus debardér exsces elatív