štatárium

Slovník cudzích slov

stanné právo, obmedzenie niektorých občianskych práv
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, stredný rod, vzor mesto
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) štatáriuo
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) štatáriua
3. D:Datív (komu? čomu?) štatáriuu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) štatáriuo
5. L:Lokál (o kom? o čom?) štatáriue
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) štatáriuom
Plurál (mn. č.)
štatáriuá
štatáriu
štatáriuám
štatáriuá
štatáriuách
štatáriuami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

náplň vysokozápalných bômb, rôsolovitá látka; stužovadlo z palmitu sodného a hlinitého s ďalšími prísadami

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

rezidencia mediálne suponovaÅ¥ megalosyndactylia omni jure vizírka paralipomeon šerovanie tendovaÅ¥ silúr bisardne