ašrama

Slovník cudzích slov

štyri štádiá života príslušníka vyššej kasty hinduistickej spoločnosti
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/ašrama

Časté chyby


medzinárodne uznávané a všeobecne zrozumiteľné písomné alebo číselné znaky (noty, arabské číslice a pod.)

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

achromatocyt ringlota akridín obskurnosť lubňa generiká septum krcku cholecysty bathrocephalia pluralizacia hitmaker virálny