abnormalita

Slovník cudzích slov

nepravidelnosť, odchýlka od normálu, zvláštnosť, odlišný
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) abnormalita
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) abnormality
3. D:Datív (komu? čomu?) abnormalite
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) abnormalitu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) abnormalite
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) abnormalitou
Plurál (mn. č.)
abnormality
abnormalit
abnormalitám
abnormality
abnormalitách
abnormalitami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

chorobné komolenie reči

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

hadrè´¸ny gourde paládium rajtky haemopepsia dilatatio verdúra voaier vegetabilizmus triploida mesencephalitis