acholúria

Slovník cudzích slov

neprítomnosť žlčového farbiva v moči pri žltačke
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


humusová alebo listová drvina tvoriaca prechod k vlastnému humusu; prechodná forma humusu bez úplnej humifikácie

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

klížení promiskutn subvencia šlajder bronevik epiteton humná co je perzonifikacia relativizácia exibionista bengoro