ad revidendum

Slovník cudzích slov

Časté chyby


dielo nájdené alebo vydané po smrti autora

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

kálium teple demitus rom alitovanie ár selektovať pulmonalstenè´¸za indikatívna ponuka exkvizitný perimaleolaris