afázia

Slovník cudzích slov

chorobná neschopnosť hovoriť
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/afázia

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) afázia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) afázie
3. D:Datív (komu? čomu?) afázii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) afáziu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) afázii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) afáziou
Plurál (mn. č.)
afázie
afázi
afáziiam
afázie
afáziiach
afáziami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

obnažovanie zemského povrchu pôsobením dažďov, vetra a iných faktorov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

bukanier ideál kristianizacia alimentológia uterectomia laxnosť torzny cryoscopia, kryoscopia bivalens periaortitis inverzia