afrázia

Slovník cudzích slov

neschopnosť prirodzene sa vyjadrovať rečou
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/afrázia

Časté chyby

afrázya,

rozum; pomer; dôvod

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

pylorostenosis telogenum pretendent etiol syka gastroptosis cryoextractio, kryoextractio gramec sekr茅t jatrogenny akredit铆v