afrázia

Slovník cudzích slov

neschopnosť prirodzene sa vyjadrovať rečou
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/afrázia

Časté chyby


obrat, obrátenie; prevrat, premiestenie; premiestenie orgánu na iné miesto; v matematike prípad, keď v permutácii stojí väčšie číslo pred menším; v meteorológii rast teploty vzduchu v určitej vrstve, normálny pokles teploty s výškou je prerušený jej náhlym nárastom; spracovanie exponovaného fotografického materiálu priamo na pozitívny obraz

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

telzon opisthion lymphostaticus leukodermia insistovať duálny metrostaxis antiperistalticus salpingectomia pancreatolysis orloj