agát

Slovník cudzích slov

strom s výrazne voňavými kvetmi a ostrými tŕňmi, patriaci do čeľade bôbovitých
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/agát

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) agát
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) agáta
3. D:Datív (komu? čomu?) agátu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) agát
5. L:Lokál (o kom? o čom?) agáte
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) agátom
Plurál (mn. č.)
agáty
agátov
agátom
agáty
agátoch
agátmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

predajňa erotických pomôcok, erotických filmov a časopisov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

kerat贸za stagnujem prepytovat bilharzióza koloidne striebro doxa hemor denzný forenzná medicína sféra hárok