akridín

Slovník cudzích slov

organická zlúčenina nachádzajúca sa v antracénovom oleji, používaná vo farmaceutickom priemysle
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/akridín

Časté chyby


spomaľovanie, zvoľňovanie, oneskorovanie; oneskorený, spomalený vývoj

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

dislektik struma nodosa i sin cílie spkuliformna lezia krucialny mara osteoides kofóza mjut skvamozna projektívna geometria