alcajder

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/alcajder

Časté chyby


vojenský bubeník, spravidla u vyššej jednotky; v rakúsko-uhorskej armáde titul kapelníka vojenskej hudby; kotúč papiera na papierenskom stroji

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

cephalodynia reperfúzia divaricatio stagnum explantatio lymphocytopo(i)esis tyfóm cerkláž korporátny predaj spirochaetaemia konfaber