algodonit

Slovník cudzích slov

zliatina medi a arzénu, vzácny nerast vyskytujúci sa v medených a arzénových rudách
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


vykonávať úlohu alebo funkciu, byť činný; byť v dobrom stave, dobre pôsobiť, vyhovovať; byť schopný správnej prevádzky a činnosti; pôsobiť tak, ako zodpovedá účelu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

rošambo avulzia prézens urethrostenosis expanzia urethralgia pachan apochromát fotoelektrina pestic hermeticus