alimentácia

Slovník cudzích slov

poskytnutie výživy, vyživovacia povinnosť zo zákona; výživa, strava
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) alimentácia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) alimentácie
3. D:Datív (komu? čomu?) alimentácii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) alimentáciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) alimentácii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) alimentáciou
Plurál (mn. č.)
alimentácie
alimentáci
alimentáciiam
alimentácie
alimentáciiach
alimentáciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

právnický, právny

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

derelikcia sanforova úprava radiomimeticus exhibionicista distomia aterosclerosis tokofóbia krížovka trinitrát jakobinizmus hantírka