alimentárny

Slovník cudzích slov

súvisiaci s príjmom potravy, pokrmový
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Prídavné meno, vzor pekný
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

slovinská listina alebo kniha v cudzích múzeách alebo knižniciach; cudzojazyčné dielo týkajúce sa Slovinska a Slovincov; slovinské slovo v cudzojazyčnom texte

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

denzn媒 bradypsychický elév kustód laurus transversectomia latex mucinaemia kondenzácia šofér hézia