alimentológia

Slovník cudzích slov

výskum potravy a jej zložiek
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


čas úplného zatmenia Slnka alebo Mesiaca; násilný režim formálnej, nejestvujúcej jednoty národa; úplnosť, celosť; filozofická kategória, vyskytujúca sa najmä u Kanta, kde tvorí jednu z 12 kategórií, syntéza jednoty a plurality

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

rezidenčný decubitus genetica anamnéza priatelske pocity area perihilozní gnómon tingltangl turnaj matrimónium