aliminácia

Slovník cudzích slov

odmietnutie, napr. sťažnosti bez jej prejednania
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


lekáreň

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

kto je downhillista curare big bang potátor borec primitív fornicalis anglický sphacelus hus dispergovateľný