alkalita

Slovník cudzích slov

zásaditosť, alkalickosť; obsah alkalických látok v roztoku
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/alkalita

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) alkalita
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) alkality
3. D:Datív (komu? čomu?) alkalite
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) alkalitu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) alkalite
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) alkalitou
Plurál (mn. č.)
alkality
alkalit
alkalitám
alkality
alkalitách
alkalitami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

obmedzenie schopnosti organizmu reagovať na podnet tvorbou protilátok

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

hyposomnia mendelismus en bloc korózia or kapilícium ratan ost(e)algia zajac repetitívne zjihl