all day i dream

Slovník cudzích slov

Časté chyby


schopnosť mikrorganizmu produkovať jedy, toxigenita

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

kokaín recitátor ubikvist neandertálec gloťák ekotoxicita vazal derivát socka sikatív bursotomia