alpinista

Slovník cudzích slov

vysokohorský turista, horolezec
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby

alpinysta, alpynysta, alpynista,

Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, životné, vzor hrdina
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

starší ľudový výraz pre väzenie

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

amniocent茅za antiquus mahaut dos kyretáž cerkláž cardioclasis aphthosus lápis philosophorum rota opportunismus