alternácia

Slovník cudzích slov

nahradenie, zaskakovanie, vzájomná výmena, striedanie; v divadle obsadenie jednej úlohy viacerými hercami; striedanie práce zdravej a postihnutej paže; striedanie hlások v jednom slove
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) alternácia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) alternácie
3. D:Datív (komu? čomu?) alternácii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) alternáciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) alternácii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) alternáciou
Plurál (mn. č.)
alternácie
alternáci
alternáciiam
alternácie
alternáciiach
alternáciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

vírusový pôvodca ochorení tráviaceho systému a horných dýchacích ciest

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

aÅ¡rama benígne kalcifikáty hýžde rejekcia broker izopatia penát ophthalmoplegicus militantný melanodermia lymphoglandula