amfigenesis

Slovník cudzích slov

Časté chyby


veľká skupina ľudí; skupina ľudí spojených rovnakými záujmami;v literatúre skupina siedmich vynikajúcich starogréckych tragikov z alexandrijských čias; skupina francúzskych básnikov 16. storočia

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

šinoazéria dos traulismus anodynum iatrogénia lues radioiodum lamellosus oligotrophia pranier oculogyria