anapest

Slovník cudzích slov

trojslabičná vzostupná metrická stopa
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/anapest

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) anapest
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) anapesta
3. D:Datív (komu? čomu?) anapestu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) anapest
5. L:Lokál (o kom? o čom?) anapeste
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) anapestom
Plurál (mn. č.)
anapesty
anapestov
anapestom
anapesty
anapestoch
anapestmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

kadet arózia inytencia sizyfovská práca strumectomia bimanualis tyčonga malichernost blastém laik eonuch