androgynia

Slovník cudzích slov

obojpohlavnosť, pohlavná obojakosť
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

androgýnia, obojpohlavnosť, obojakosť v sekundárnych pohlavných znakoch
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


dlhý splývavý vrchný odev niektorých verejných funkcionárov, napríklad sudcov, vysokoškolských učiteľov a pod.

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

híkať pomológ hysteroskop skrofulóza potikali potencionálny juvenilné pramene subinka zajac pardavy prosóma