androspermia

Slovník cudzích slov

spermia určujúca samčie pohlavie, u človeka chromozóm Y
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

androspermia, spermia určujúca samčie pohlavie (u človeka spermia s chromozómom Y)
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


riasinka umožňujúca pohyb bunky alebo vírenie vody okolo nej

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

synorchismus dominant mendelka oblivio hopstafler inplicitne infaltivni adverznost variovanie prolognovat sexipíl