anechogenny utvar

Slovník cudzích slov

Časté chyby


zrelá väzivová bunka

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

wavellit komponentný externalizácia lucidná vo vz58 je pravda...vo rep ortoptik aseptický bazírovať narkotizácia zoologick媒