anodynum

Slovník cudzích slov

prostriedok zmierňujúci bolesť
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

látka tlmiaca sinú bolesť
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/anodynum

Časté chyby


dlhá vetrovka s kapucňou

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

chorioadenoma nemrdom inštrumentárka neurotonicus imrvere sexystycký meristém kolaboratívny colocystoplastica komajota virogénny