anogenitalis

Slovník cudzích slov

anogenitálny, týkajúci sa ritného otvoru a rodidiel
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

vznikajúca na plochách kryštálov tlakom, ťahom alebo ohýbaním

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

lithoclasis dos festinatio erarny intramamarna oscedo intramamarna lu pik脙漏 virálny dos s