antifašizmus

Slovník cudzích slov

demokratické hnutie proti fašizmu a neofašizmu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) antifašizmus
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) antifašizmusa
3. D:Datív (komu? čomu?) antifašizmusu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) antifašizmus
5. L:Lokál (o kom? o čom?) antifašizmuse
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) antifašizmusom
Plurál (mn. č.)
antifašizmusy
antifašizmusov
antifašizmusom
antifašizmusy
antifašizmusoch
antifašizmusmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

meranie elektrického náboja

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

nigromantia spliting foniatria esculentus letálne ochorenie dos ependým kašírka vamp rupia dos