antigénny

Slovník cudzích slov

vyvolávajúci v organizme tvorbu protilátok
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

vyvolávajúci tvorbu protilátok
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Prídavné meno, vzor pekný
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

stanoviť najmenšiu mieru alebo množstvo niečoho; znížiť na najmenšiu mieru; znižovať význam niečoho

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

diastáza subakútny tutovka zreteľ typhoma analog capistrum enterÃx83¡lny pinč paroniria demeter