antihydrotikum

Slovník cudzích slov

Časté chyby


významná obilnina teplých oblastí, sorgo, cirok

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

mutagén degustatio lymfosarkóm paradick媒 etos autoportrét borrelia bula transvesicalis frustn austro